Bölgesel Kalkınma Fonu

BAŞVUR

Fon Künyesi

Fon Büyüklüğü 525 Milyon TL
Yatırım Odağı Büyüme ve kalkınma odaklı orta ölçekli şirketler ve bölgesel KOBİ’ler
Hakkında

- Bölgesel Kalkınma Fonu kalkınmada öncelikli veya kritik sektörlerde faaliyet gösteren, ihracat ya da ithal ikamesi potansiyeli yüksek KOBİ'lere yapacağı sermaye yatırımıyla azınlık ortak olmaktadır.
- Girişim sermayesi / risk sermayesi ile özel sermaye arasında köprü görevi gören büyüme sermayesi ile KOBİ'lerin büyümesi fonun deneyimli ekibinin sağlayacağı yönetim uzmanlığı ile desteklenmektedir.
- Doğru iş modeli ile çalışan ancak büyümek için gerekli sermayeden yoksun ve/veya bilanço rehabilitasyonuna ihtiyacı olan şirketler hedeflenmektedir. Kurumsal yönetimin güçlendirilmesi, şeffaflığın artırılması, stratejik planlama, etkin finansal yapılandırma & iş süreçlerin iyileştirilmesi ve operasyonel verimliliğin artırılması Bölgesel Kalkınma Fonu'nun şirketlere sağlayacağı katma değer olarak öne çıkmaktadır.
- Fon kapsamında yapılan iki adet doğrudan yatırımla ekosistemde yer alınmaktadır.

Fon Portföyü