TKYB Sermaye Fonu

Fon Künyesi

Fon Büyüklüğü 200 Milyon TL
Yatırım Odağı - Teknoloji odaklı yüksek büyüme potansiyeline sahip girişimler
- Girişim sermayesi ortak yatırım stratejisi ile uyumlu fonlar
Hakkında

- Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası Sermaye Fonu, girişimcilik ekosisteminin geliştirilmesi için hem dolaylı yatırım (fonların fonu) hem de büyüme potansiyeli yüksek teknoloji odaklı şirketlere doğrudan sermaye ve yapılandırılmış finansman desteği sunmaktadır.
- Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası Sermaye Fonu özellikle fintek ve sürdürülebilirlik alanlarında bankanın faaliyet alanıyla paralel olan alanlarda sinerji oluşturabilecek girişimleri desteklemektedir. Ayrıca, derin teknolojiler, sağlık teknolojileri, bilgi teknolojileri, mobilite, akıllı şehirler vb. pek çok dikeye yatırımlar yapmayı hedeflemektedir.
- TKYB Sermaye Fonu bugüne kadar yaptığı beş farklı dolaylı yatırım ve iki adet doğrudan yatırımla ekosistemde etkin faaliyet göstermektedir.

Fon Portföyü

Doğrudan Yatırımlar

Dolaylı Yatırımlar