Şirket Profili ve Yatırım Stratejisi

Vizyon

Yönetimimizdeki fonlar aracılığıyla kalkınmada öncelikli stratejik sektörlerde faaliyet gösteren güçlü bölgesel/küresel şirketler yaratmayı ve yüksek teknoloji üreten girişimleri desteklemek.

Misyon

Girişim sermayesi alanında tecrübeli ekibimizin öncülüğünde kurulacak yeni fonlar aracılığı ile ülkemizin sürdürülebilir kalkınma öncelikleri doğrultusunda yapısal dönüşümüne destek olurken, hem yatırımcılarımız hem de yatırım gerçekleştirilecek şirketler için değer yaratmak.

Yatırım Stratejisi

TKF, kuracağı fonlar ile yüksek büyüme potansiyeli olan şirketlere sermaye ve yapılandırılmış finansman yatırımlarına odaklanacaktır.

Sektör/Şirket Odağı

 • Kalkınmada öncelikli sektörler ve kritik teknolojiler
 • Erken aşama: Ekosistem ile yakın ilişkiler de değerlendirilerek geleceğin trendlerine odaklanma
 • İleri aşama: Özellikle cari açığı azaltabilecek ve ihracat katma değerini arttırabilecek şirketler

Yatırım Yaklaşımı

Aktif değer yaratma yaklaşımı:

 • Büyüme sermayesi sağlanması (doğru iş modeli ile çalışan ancak büyümek için gereken sermayeye sahip olmayan ve/veya bilanço rehabilitasyonuna ihtiyacı olan şirketler)
 • 2./3. nesil değişimi ve/veya yönetimsel yetersizlik nedeniyle oluşan organizasyonel sorunların çözümü
 • Yönetim, operasyonel verimlilik, kurumsallaşma ve kaynak kullanımı konularında stratejik destek

Yatırım Kriterleri

 • Deneyimli, yetkin ve yüksek etik değerlere sahip yönetim ekibi / ortaklar
 • Yatırımdan çıkış stratejisinin baştan belirlenebilmesi
 • Nakit yaratma kapasitesi/potansiyeli ve yüksek nakit dönüşümü oranı
 • Yeni yatırımlar, satın alma ve konsolidasyonlarla önde gelen bölgesel oyuncular arasına girebilme potansiyeli
 • Kur, emtia, faiz, regülasyon gibi risklerin bilanço ve gelir büyümesine etkisinin yönetilebilmesi

Tarihçe

ARALIK

Türkiye Kalkınma Fonu'nun resmi kuruluşu

2019

TEMMUZ

Bölgesel Kalkınma Fonu’nun kuruluşu

2020

KASIM

Kalkınma Girişim Sermayesi PYŞ’nin kuruluşu

ARALIK

Teknoloji ve İnovasyon Fonu’nun kuruluşu

MAYIS

Kalkınma Katılım GSYF ve Yenilikçi ve İleri Teknolojiler Katılım GSYF’nin kuruluşu

2021

EYLÜL

TKYB Sermaye Fonu’nun kuruluşu

ARALIK

Yönetilen toplam fon büyüklüğünün 1,3 Milyar TL’yi aşması

ARALIK

Kalkınma ODTÜ Teknokent GSYF kuruluşu


Yönetilen toplam fon büyüklüğünün 1,6 Milyar TL'yi aşması

2022

EKİM

TÜBİTAK BIGG fonunun kuruluşu

2023

ARALIK

Yönetilen toplam fon büyüklüğünün 2,2 Milyar TL'yi aşması

TEMMUZ

TKYB Üst Fonun kuruluşu


Yönetilen toplam fon büyüklüğünün 4,2 Milyar TL'yi aşması

2024