Yenilikçi ve İleri Teknolojiler GSYF

BAŞVUR

Fon Künyesi

Fon Büyüklüğü 340 Milyon TL
Yatırım Odağı Teknoloji odaklı yüksek büyüme potansiyeline sahip girişimler
Hakkında

- Yenilikçi ve İleri Teknolojiler Girişim Sermayesi Yatırım Fonu ile Savunma sanayi tarafından da kullanılabilecek yüksek teknoloji odaklı üretim yapan ve Savunma sanayiindeki sivil sektörlere açılım perspektifi olan girişimlere, sermaye ve yapılandırılmış sermaye yatırımları yapılması hedeflenmektedir.
- Fon kapsamında siber güvenlik sektöründe bir adet doğrudan yatırım yapılmıştır.

Fon Portföyü

Fon Bilgilendirme

Fon İhraç Belgesi GÖRÜNTÜLE
Fon İçtüzüğü GÖRÜNTÜLE
Fon İcazet Belgesi GÖRÜNTÜLE