Kalkınma Katılım GSYF

Fon Künyesi

Fon Büyüklüğü 125 Milyon TL
Yatırım Odağı Kalkınmada öncelikli, imalat ağırlıklı, cari açığın azaltılmasında katkıda bulunacak stratejik sektörlerde yer alan şirketler
Kapanış Tarihi Haziran 2021

Fon Bilgilendirme

Fon İhraç Belgesi GÖRÜNTÜLE
Fon İçtüzüğü GÖRÜNTÜLE
Fon İcazet Belgesi GÖRÜNTÜLE