Kalkınma Katılım GSYF

Fon Künyesi

Fon Büyüklüğü 154 Milyon TL
Yatırım Odağı Kalkınmada öncelikli, imalat ağırlıklı, cari açığın azaltılmasında katkıda bulunacak stratejik sektörlerde yer alan şirketler
Hakkında

- Kalkınma Katılım Girişim Sermayesi Yatırım Fonu katılım hesaplarındaki kaynakların reel ekonomiye; imalat ağırlıklı, ihracat ya da ithal ikamesi sağlayarak cari açığın azaltılmasına katkıda bulunacak, katılım esaslı, kalkınmada öncelikli ve büyüme odaklı sektörlere yapılacak doğrudan sermaye yatırımları ile kazandırılmasını hedeflemektedir.
- Fon kapsamında yapılan bir adet doğrudan yatırımla ekosistemde yer alınmaktadır.

Fon Portföyü

Doğrudan Yatırımlar

Fon Bilgilendirme

Fon İhraç Belgesi GÖRÜNTÜLE
Fon İçtüzüğü GÖRÜNTÜLE
Fon İcazet Belgesi GÖRÜNTÜLE