TÜBİTAK BIGG Fonu

Fon Künyesi

Fon Büyüklüğü 8 Milyon USD
Yatırım Odağı TÜBİTAK 1812 programı çerçevesinde mükemmeliyet mührü almış iş fikirlerine yatırım
Hakkında

Ülkemizin teknolojik gelişimini ve katma değerli büyüme stratejisine katkı sağlamak üzere Türkiye Kalkınma Fonu çatısı altında kurulan fon TÜBİTAK 1812 programı kapsamında mükemmeliyet mührü alan iş planlarını gerçekleştirmek üzere kurulmuş büyüme ve katma değer üretme potansiyeline sahip girişimlere yatırım yapmayı hedeflemektedir.

İletişim

tubitakbigg@kalkinma.com.tr