Duyurular

Türkiye Kalkınma Fonu ve Kalkınma Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından paylaşılan duyurular alt kısımda yer almaktadır.

14 Haziran 2022

Kalkınma Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş. Sermaye Artırımı

“Kalkınma Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş. olarak 23.03.2022 tarih ve 2022/53-01 sayılı yönetim kurulu kararı ile Şirketimizin 9.000.000,00 TL olan kayıtlı sermaye tavanı içinde, çıkarılmış sermayesinin, şirket iç kaynaklarından karşılanması sureti ile, her bir pay başına 1 TL üzerinden, 1.000.000,00 TL artırılarak 3.000.000,00 TL'den 4.000.000,00 TL'ye yükseltilmesine karar verilmiş olup, sermaye artırım talebimiz SPK'dan gelen 13.06.2022 tarih ve E-12233903-350.05.01-22708 sayılı yazıya istinaden olumlu karşılanmıştır.”

25 Mart 2022

Görevden Ayrılma Bildirimi

Şirketimiz Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi SayıSeçkin YELMEN 25.03.2022 tarihinde istifaen görevinden ayrılmıştır.
21 Haziran 2021

Kalkınma Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş. Sermaye Artırımı

Kalkınma Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş. olarak 28.05.2021 tarih ve 2021/20-01 sayılı yönetim kurulu kararı ile Şirketimizin 9.000.000,00 TL olan kayıtlı sermaye tavanı içinde, çıkarılmış sermayesinin, tamamı nakden karşılanması sureti ile, her bir pay başına 1 TL üzerinden 1.200.000,00 TL nakden artırılarak 1.800.000,00 TL'den 3.000.000,00 TL'ye yükseltilmesine karar verilmiş olup, sermaye artırım talebimiz SPK'dan gelen 16.06.2021 tarih ve E-12233903-350.05.01-7426 sayılı yazıya istinaden olumlu karşılanmıştır.

30 Eylül 2020

Kalkınma Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş tarafından hazırlanan “Sermaye Yatırımları Perspektifinden Devlet Yatırım Bankaları Raporu” yayınlandı