Duyurular

Türkiye Kalkınma Fonu ve Kalkınma Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından paylaşılan duyurular alt kısımda yer almaktadır.

15 Ocak 2024

Kalkınma Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş.Kalkınma Katılım GSYF Güncel İhraç Belgesi

Kalkınma Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş.Kalkınma Katılım GSYF İhraç Belgesi değişikliği SPK' nın 22.12.2023 tarih ve E-12233903-320.04-47137 sayılı kararı ile onaylanmıştır.

Detaylı bilgi için tıklayınız

15 Ocak 2024

Kalkınma Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş.Kalkınma Katılım GSYF Güncel İçtüzük

Kalkınma Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş.Kalkınma Katılım GSYF İçtüzük değişikliği SPK' nın 22.12.2023 tarih ve E-12233903-320.04-47137 sayılı kararı ile onaylanmıştır.

Detaylı bilgi için tıklayınız

25 Aralık 2023

Kalkınma Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş.Kalkınma Katılım GSYF İhraç Belgesi Tadil Edilmesi

Sermaye Piyasası Kurulu’nun 22.12.2023 tarih ve E-12233903-320.04-47137 sayılı yazısı ile değiştirilmiştir.

Detaylı bilgi için tıklayınız

25 Aralık 2023

TASARRUF SAHİPLERİNE DUYURU

TASARRUF SAHİPLERİNE DUYURU

Detaylı bilgi için tıklayınız

26 Haziran 2023

TASARRUF SAHİPLERİNE DUYURU

TASARRUF SAHİPLERİNE DUYURU

Detaylı bilgi için tıklayınız

26 Haziran 2023

Kalkınma Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş.Yenilikçi ve İleri Teknolojiler Katılım GSYF İhraç Belgesi Güncellemesi

Sermaye Piyasası Kurulu’nun 05.06.2023 tarih ve E-12233903-622.02-38234 sayılı yazısı ve Türkiye Sermaye Piyasası Birliği’nin 07.06.2023 tarihli 877 no.lu Genel Mektubu uyarınca değiştirilmiştir.

Detaylı bilgi için tıklayınız

26 Haziran 2023

Kalkınma Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş.Kalkınma Katılım GSYF İhraç Belgesi Güncellemesi

Sermaye Piyasası Kurulu’nun 05.06.2023 tarih ve E-12233903-622.02-38234 sayılı yazısı ve Türkiye Sermaye Piyasası Birliği’nin 07.06.2023 tarihli 877 no.lu Genel Mektubu uyarınca değiştirilmiştir.

Detaylı bilgi için tıklayınız

26 Haziran 2023

Kalkınma Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş.Kalkınma Odtü Teknokent GSYF İhraç Belgesi Güncelleme

Sermaye Piyasası Kurulu’nun 05.06.2023 tarih ve E-12233903-622.02-38234 sayılı yazısı ve Türkiye Sermaye Piyasası Birliği’nin 07.06.2023 tarihli 877 no.lu Genel Mektubu uyarınca değiştirilmiştir.

Detaylı bilgi için tıklayınız

13 Haziran 2023

Kalkınma Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş. Sermaye Artırımı

“Kalkınma Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş. olarak 24.05.2023 tarih ve 2023/106-01 sayılı yönetim kurulu kararı ile Şirketimizin 20.000.000,00 TL olan kayıtlı sermaye tavanı içinde, çıkarılmış sermayesinin, 9.464.310,90 TL’ sinin iç kaynaklardan (olağanüstü yedekler), 6.535.689,10 TL’ sinin ise nakden karşılanmak suretiyle her bir pay başına 1 TL üzerinden toplam 16.000.000,00 TL tutarında artırılarak 20.000.000,00 TL’ ye yükseltilmesine karar verilmiş olup, sermaye artırım talebimiz SPK'dan gelen 12.06.2023 tarih ve E-12233903-350.05.01-38511 sayılı yazıya istinaden olumlu karşılanmıştır.”

20 Nisan 2023

Kalkınma Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş.Kalkınma Odtü Teknokent GSYF Güncel İhraç Belgesi

Kalkınma Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş.Kalkınma Odtü Teknokent GSYF İhraç belgesi değişikliği SPK' nın 17.04.2023 tarih ve E-12233903-320.04-36239 sayılı kararı ile onaylanmıştır.

Detaylı bilgi için tıklayınız

17 Nisan 2023

Kalkınma Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş.Kalkınma Odtü Teknokent GSYF Duyuru Metni

Kalkınma Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş.Kalkınma Odtü Teknokent GSYF İhraç belgesi değişikliği SPK' nın 17.04.2023 tarih ve E-12233903-320.04-36239 sayılı kararı ile onaylanmıştır.

Detaylı bilgi için tıklayınız

30 Kasım 2022

Kalkınma Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş.Yenilikçi ve İleri Teknolojiler Katılım GSYF Güncel İhraç Belgesi

Kalkınma Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş.Yenilikçi ve İleri Teknolojiler Katılım GSYF İhraç Belgesi değişikliği SPK' nın 18.11.2022 tarih ve E-12233903-320.04-28918 sayılı kararı ile onaylanmıştır.

Detaylı bilgi için tıklayınız

30 Kasım 2022

Kalkınma Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş.Yenilikçi ve İleri Teknolojiler Katılım GSYF Güncel İçtüzük

Kalkınma Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş.Yenilikçi ve İleri Teknolojiler Katılım GSYF İçtüzük değişikliği SPK' nın 18.11.2022 tarih ve E-12233903-320.04-28918 sayılı kararı ile onaylanmıştır.

Detaylı bilgi için tıklayınız

18 Temmuz 2022

Genel Müdür Atanması

Kalkınma Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş. Genel Müdürlüğü görevine 13.06.2022 tarihi itibari ile asaleten atanan Sn. Elif ALTUĞ’un, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Portföy Yönetim Şirketleri Ve Bu Şirketlerin Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Tebliği (III-55.1)’nin Dördüncü Bölümü’nde yer alan “Portföy Yönetim Şirketlerinin Yöneticileri ve Personeline İlişkin İlkeler” bölümünün 20. Maddesinin 5. Fıkrasında belirtilen yasal prosedürü gereği 18.07.2022 tarihi itibari ile asaleten Genel Müdür unvanı ile göreve başlamasına karar verilmiştir.

 

14 Haziran 2022

Kalkınma Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş. Sermaye Artırımı

“Kalkınma Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş. olarak 23.03.2022 tarih ve 2022/53-01 sayılı yönetim kurulu kararı ile Şirketimizin 9.000.000,00 TL olan kayıtlı sermaye tavanı içinde, çıkarılmış sermayesinin, şirket iç kaynaklarından karşılanması sureti ile, her bir pay başına 1 TL üzerinden, 1.000.000,00 TL artırılarak 3.000.000,00 TL'den 4.000.000,00 TL'ye yükseltilmesine karar verilmiş olup, sermaye artırım talebimiz SPK'dan gelen 13.06.2022 tarih ve E-12233903-350.05.01-22708 sayılı yazıya istinaden olumlu karşılanmıştır.”

13 Haziran 2022

Göreve Başlama Bildirimi

Şirketimizin 13.06.2022 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında; Sn. Elif ALTUĞ'un Genel Müdür olarak atanmasına ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Portföy Yönetim Şirketleri Ve Bu Şirketlerin Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Tebliği (III-55.1)'nde belirtilen yasal prosedür tamamlandığında, Genel Müdür olarak görevine başlamasına karar verilmiştir.

25 Mart 2022

Görevden Ayrılma Bildirimi

Şirketimiz Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi SayıSeçkin YELMEN 25.03.2022 tarihinde istifaen görevinden ayrılmıştır.
21 Haziran 2021

Kalkınma Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş. Sermaye Artırımı

Kalkınma Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş. olarak 28.05.2021 tarih ve 2021/20-01 sayılı yönetim kurulu kararı ile Şirketimizin 9.000.000,00 TL olan kayıtlı sermaye tavanı içinde, çıkarılmış sermayesinin, tamamı nakden karşılanması sureti ile, her bir pay başına 1 TL üzerinden 1.200.000,00 TL nakden artırılarak 1.800.000,00 TL'den 3.000.000,00 TL'ye yükseltilmesine karar verilmiş olup, sermaye artırım talebimiz SPK'dan gelen 16.06.2021 tarih ve E-12233903-350.05.01-7426 sayılı yazıya istinaden olumlu karşılanmıştır.

30 Eylül 2020

Kalkınma Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş tarafından hazırlanan “Sermaye Yatırımları Perspektifinden Devlet Yatırım Bankaları Raporu” yayınlandı