TKF Yapılanması

%100
İştirak

Kalkınma PYŞ

(TKF altında kurulan tüm fonları yönetecek Fon Yöneticisi)

Fon
Yönetim
Hizmeti

Kalkınma PYŞ tarafından yönetilen fonlar

Türkiye Kalkınma (Çatı) Fonu
altında kurulan fonlar

Doğrudan ve Dolaylı Girişim Sermayesi Yatırımları
Doğrudan Sermaye Yatırımları
Doğrudan ve Dolaylı Girişim Sermayesi Yatırımları
Doğrudan Girişim Sermayesi Yatırımları
Kanunen verilmiş yetki çerçevesinde esnek yapı

Kalkınma Girişim Sermayesi PYŞ
tarafından kurulan GSYF’ler

Doğrudan Sermaye Yatırımları
Doğrudan Girişim Sermayesi Yatırımları
Doğrudan Erken Aşama Girişim Sermayesi Yatırımları
SPK mevzuatına tabi