Teknoloji ve İnovasyon Fonu

BAŞVUR

Fon Künyesi

Fon Büyüklüğü 350 Milyon TL
Kapanış Tarihi Aralık 2020
Yatırım Odağı - Teknoloji odaklı yüksek büyüme potansiyeline sahip girişimler
- Girişim sermayesi ortak yatırım stratejisi ile uyumlu fonlar

Fon Portföyü

Doğrudan Yatırımlar

Dolaylı Yatırımlar