Teknoloji ve İnovasyon Fonu

BAŞVUR

Fon Künyesi

Fon Büyüklüğü 475 Milyon TL
Yatırım Odağı - Teknoloji odaklı yüksek büyüme potansiyeline sahip girişimler
- Girişim sermayesi ortak yatırım stratejisi ile uyumlu fonlar
Hakkında

- Teknoloji ve İnovasyon Fonu hem ekosistemdeki girişim sermayesi fonlarını taahhüt yoluyla hem de yüksek büyüme potansiyeli olan teknoloji odaklı girişimleri, girişimcilik ekosistemindeki diğer girişim sermayesi fonları ile ortak yatırım yoluyla(yatırım turu) desteklemektedir.
- Yüksek teknoloji üretme kabiliyeti olan yeni nesil girişimler ve inovatif startup'lar fonun ana odağıdır. İnovasyon kapasitesinin artırılarak, girişimlere erken aşama sonrası ölçeklenmelerinde girişimcilik ekosisteminin diğer paydaşlarıyla destek olunmaktadır.
- Teknoloji ve İnovasyon Fonu bugüne kadar yaptığı altı doğrudan yatırım ve üç fonların fonu yatırımıyla girişimcilik ekosisteminde etkin faaliyet göstermektedir.

Fon Portföyü

Doğrudan Yatırımlar

Dolaylı Yatırımlar